«
  1. Anasayfa
  2. Uncategorized
  3. GC Summit Türkiye 2022 gerçekleştirildi

GC Summit Türkiye 2022 gerçekleştirildi

GC Summit Türkiye 2022 gerçekleştirildi

Legal 500 tarafından hayata geçirilen GC Summit Türkiye 2022 etkinliği İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve uluslararası şirketlerin hukuki risk ve fırsatlarının değerlendirildiği etkinliğin açılış paneline SRP-Legal Hukuk Ofisi ev sahipliği yaptı.

“Data Protection and Competition Law as a Game Changer in the Data Driven Economies” başlıklı panelde dijital pazarlarda veri temelli işleyiş ve veri kaynaklı endişeler, Kişisel Verileri Koruma Hukukunda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) yaklaşımı, Rekabet Hukuku perspektifinden ise veri toplama faaliyetleri, verinin kötüye kullanım ihtimali, sömürücü ve dışlayıcı davranışlar değerlendirildi.

Panelin ev sahibi ve lider konuşmacısı SRP-Legal Kurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, “Dijitalleşme trendi, “veri”yi insanlık tarihi boyunca ulaştığı en yüksek değere taşımıştır ve “veri”ye atfedilen bu önem her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bugün bireylerin her türlü yönelim, davranış ve alışkanlıklarının analiz edildiği ve bireylerin kolaylıkla yönlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu açıdan, veri ve enformasyonun zaman ve mekan sınırlamalarından uzak olması, hesaplama ve manipülasyon dahil olmak üzere bireylerin karar verme süreçlerini etkileyen çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi, kişisel verilerin korunmasındaki önemin bir kanıtıdır. Dijital ortamda adaleti sağlamayı, rekabetçi bir veri pazarını teşvik etmeyi, veriye dayalı inovasyon için fırsatlar yaratmayı ve verileri herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir düzenlemeye ülkemizde ihtiyaç bulunuyor.” dedi.

Panelde veri koruma ana başlığında değerlendirmeler yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Teknolojinin gelişmekte olduğu ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, kişisel veriler kişiye ait bir değer olarak görülmektedir ve kişinin kendisiyle ilgili veriler üzerine söz sahibi olması gerekmektedir. Bununla birlikte günlük yaşam içerisinde hem iş akışının devam etmesi hem de sosyal hayatın sürdürülmesi bakımından kişisel verilerin işlenmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekir. Diğer taraftan kişisel verilerin işlenmesine bağlı olarak bireylerin artan mahremiyet ihtiyacının karşılanması ve veri temelli ekonomi gerçeğinin ortada olması düşünüldüğünde, veri işleme faaliyetlerinin regüle edilmesi bir gereklilik haline gelmiştir.” dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yapılması planlanan değişikliklere de değindi. Prof. Dr. Bilir özellikle KVKK’nın özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dair koşullar ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin koşullar kapsamında değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtti. Kanun değişikliğinin, 11. Kalkınma Planı’nın hedefleri arasında yer alan GDPR’a uyumluluk bağlamında önemli bir adım olduğu ifade edildi

Kişisel verilerin değerlendirildiği panelin bir diğer konu başlığı da rekabet hukukuydu. Panelde bu alanda değerlendirmeler yapan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Faik Metin Tiryaki:

“Veri üzerindeki monopolistik kontrolün kırılarak rekabete açılması gerekiyor. Yaptırım ve ceza bir çözüm değil. Rekabet Kurumunun alacağı tedbirlerle; bireylerin, kullanıcı verisini platformlar arası taşımasına, kullanıcının verisinin güvenli bir şekilde tutulduğundan emin olmasını sağlamalıyız. Sınırlı sayıdaki platformun elde ettiği dijital dönüşümün, genele yayılmasını temin etmeliyiz.” dedi.

Dr. Faik Metin Tiryaki, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler ve eklemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti ve Kanunda dijital marketlerdeki teşebbüsleri düzenleyecek yeni hükümlere yer verileceği bilgisini paylaştı.

Hibya Haber Ajansı

Bir Cevap Yaz

Haber Oku Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *